Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
Ryan Tan

Số điện thoại : 86-13825752088

WhatsApp : +8613825752088

QC Hồ sơ
Công ty chúng tôi đã có rất nhiều danh dự của chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như 'GUANGDONG PROINCE FAMOUS BRAND', 'Doanh nghiệp tư nhân khoa học công nghệ', 'EMPOLYEE SATISFACTION ENTERPRISES', 'Hợp đồng abiding và đáng tin cậy doanh nghiệp' vv. Công ty chúng tôi cũng sở hữu các giấy chứng nhận ISO9001 "," ISO14001 ", và" CE "(Chứng nhận chất lượng châu Âu) Để cải thiện chất lượng máy móc và trở nên chuyên nghiệp hơn và được sản xuất tiêu chuẩn, từ năm 1990, trung tâm nghiên cứu phát triển độc lập và bộ phận sản xuất đã được thành lập cho 5 các loại lớn các thiết bị của chúng tôi: tấm nhựa và máy ban, bộ máy phim cast, không dệt vải máy; máy đường ống & hồ sơ; máy tái chế nhựa & tái bọt.

 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Emplyee Satisfaction Enterprise
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Chinese Goverment
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Private High-tech Enterprise
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Chinese Goverment
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Contract Abiding and trustworthy Enterprise
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Chinese Goverment
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: National High Techonology Enterprise
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Chinese Goverment
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2008
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ISO14001:2004
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For Film Production Line
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For PP Nonwoven Fabric Machine
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For Coating Machine
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For 100mm Screw Extruder
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For Single Screw Extruder
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For Pipe Machine
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Patent For Hollow Profile Sheet Machine
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: CE Certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Luggage Sheet Extrusion Machine and Vacuum Forming Machine
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: CE Certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: 3 Layers Sheet Extrusion Machine
  cấp bởi:
 • YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: Good Quality Product Company Certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: